Chào mừng kỷ niệm 6 năm, ngày thành lập Trường Đại học Kiên Giang 21/5/2014 - 21/5/2020.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG 6 NĂM PHÁT TRIỂN VỮNG BỀN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG 6 NĂM PHÁT TRIỂN VỮNG BỀN

Trường Đại học Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 21/05/2014 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở ...

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 2
  • Tổng lượt truy cập: 2,434,799